n
www.ُIranFencing.ir

پايگاه خبری فدراسیون شمشیر بازی جمهوری اسلامی ایران

 

کمیته های استعدادیابی وآموزش برگزار کردند نخستین دوره همسان سازی تربیت مربی،داور واستعدایاب شمشیربازی

برای نخستین بار کمیته های آموزش و استعداد یابی فدراسیون شمشیربازی به برگزاری دوره همسان سازی تربیت مربی،داور و استعدادیاب همت گماردند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی در این دوره فشرده که به مدت دوروز به میزبانی تهران برگزار شد مربیان داوران واستعدادیابان منتخب این رشته از سراسر کشور گرد هم آمدند.در این دوره که با استقبال اهالی شمشیربازی ایران مواجه شد شرکت کنندگان دروس آسیب شناسی و تیپینگ ورزشی، اناتونی و فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، روانشناسی ورزشی، نحوه برگزاری مسابقات و رشد و یادگیری حرکتی زیر نظر اساتید خبره دانشگاهی دکتر احمدی،دکترپورنعمتی،دکترپورآذر،دکتر حسینی و آقای فاریابی فراگرفتند. دکتر مهدی شریعتی رییس کمیته اموزش و دکتر پور آذر رییس کمیته استعدادیابی فدراسیون شمشیربازی متولی برگزاری این دوره پربار آموزشی بودند..


1397/11/14 09:33*آرشیو*

 
Copyright © I.R.IRAN FENCING FEDERATION

کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ايران می باشد.