برنامه لیگ شمشیربازی آقایان وبانوان      سابریست ها وفلوریست های بانوان در اردو      رقابت فلوریست های آقایان و بانوان در هفته نخست اردیبهشت      ملی پوشان اسلحه اپه در کرج      تسلیت به همکار بزرگوار فدراسیون شمشیربازی امروز : شنبه 31 فروردين 1398


 

سابر کم‌کم یک تیم‌ملی واقعی می‌شود

رئیس فدراسیون شمشیربازی می‌گوید سمت جدید فخری در کمیته ملی المپیک نه تنها منافاتی با حضورش در شمشیربازی ندارد بلکه کمک هم می‌کند.

 ادامه گفت و گوها ...


صعود پنج پله ای تيم ملی اپه مردان در رنكينگ جهانی

پس از پایان مسابقات شمشیربازی جام جهانی اسلحه اپه آقایان تیم ملی ایران با پنج پله صعود در رنکینگ جهانی در جایگاه 23 قرار گرفت.

 ادامه ...مسئولان توانایی شمشیربازان را خواهند دید؟

سابریست های تیم ملی شمشیربازی ایران با قهرمانی در جام جهانی سنگال بار دیگر توانایی خود را به مسئولان ثابت کردند و حال منتظر هستند با برنامه ریزی و توجه کافی بار دیگر بهترین های جهان را از تیغ تیز و طلایی خود بگذرانند.

 ادامه ...


اردوي تيمهاي ملي شمشيربازي در سه اسلحه


 ادامه ...


سابریست ها در راه پادووا و بوداپست

سابریست‌های کشورمان در حالی خود را برای کسب سهمیه المپیک آماده می‌کنند که ماه‌های شلوغی را پیش‌رو دارند.

 ادامه ...


 
 

شرایط تاسیس باشگاه های ورزشی
دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تاسیس باشگاه های ورزشی
 

 

 

دستورالعمل

شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی .......

(1394)

«نسخه نهایی»

 

 

(ویرایش نهم)

 


 

 

مقدمه :

این دستورالعمل بنا به تجویز مقرر در قوانین و مقررات مشروحه ذیل که در تبیین شرایط و الزامات متقاضیان تاسیس باشگاه های ورزشی می باشند بعنوان شرایط عمومی لازمه تاسیس باشگاه در جلسه شماره 17670/5/د مورخ 23/10/1394 کمیسیون اصلی ماده پنج تصویب گردید.

الف : قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی مصوب 1350

ب : قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ( مصوب 18/10/1369 )

ج: آیین نامه اجرایی قانون تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ( مصوب 15/10/1370)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ماده 1: تعاریف

 

1-1-فدراسیون

مطابق ماده 1 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ، فدراسیون نهاد عمومی
غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که بر اساس مشی و اصول ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذیصلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می شود و در چارچوب اساسنامه مزبور و با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و رعایت قوانین مربوط فعالیت می نماید .

2-1- هیات

هیات ورزشی تشکیلاتی است که بمنظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و بالابردن سطح مهارتهای ورزشی براساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان ایجاد می گردد این هیات نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان بوده که فعالیتهای مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجراء و نظارت می نماید.

 

3-1- باشگاه ورزشی

باشگاه ورزشی موسسه ای است که با هدف تعلیم و تقویت قوای جسمانی و روحانی افراد و سالم سازی جامعه و تعمیم یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و اصول و مقررات تعیین شده توسط وزارت ورزش و جوانان، بر اساس مقررات آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت تاسیس واداره می شود.

4-1- موسس

شخص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت های قانونی است که دارنده پروانه تاسیس و اداره باشگاه و مطابق ماده 7 آیین نامه اجرایی عهده دار امور تاسیس و اداره باشگاه می باشد. (موسس می تواند مدیر داخلی هم باشد)

5-1 – مدیر داخلی

شخص حقیقی واجد شرایطی است که از سوی موسس باشگاه برای اداره امور داخلی باشگاه انتخاب و به اداره کل ورزش و جوانان استان معرفی گردد .(مطابق ماده 7 آیین نامه اجرایی و تبصره ذیل ماده 9 این آیین نامه، درهر حال دارنده پروانه در قبال وزارت ورزش و جوانان مسئولیت دارد و انتصاب مدیر داخلی باشگاه نافی مسئولیت های موسس نخواهد بود)

ماده 2 : شرایط عمومی موسس

متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی باید واجد شرایط زیر باشد :

1-2- متدین و دارای التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور .

2-2- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی .

3-2- نداشتن هر گونه سابقه سوء درامور سیاسی ،اعتقادی ،اخلاقی و محکومیت های مؤثر .

4-2- داشتن توان تأمین فضا و امکانات لازم متناسب با رشته یا رشته های ورزشی مورد تقاضا مطابق دستورالعمل اختصاصی رشته های مورد درخواست.

5-2- دارابودن مالکیت بر اعیانی یا منافع مکان  باشگاه.

6-2- نداشتن هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و بیماری مسری.

7-2- دارا بودن سوابق ورزشی یا تحصیلات مرتبط و مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه عمومی در مورد آقایان .

ماده 3 : وظایف موسس

1-3- تعامل و همکاری با اداره کل ورزش و جوانان  استان و ادارات تابعه .

2-3- نظارت مستمربر فرآیند اجرایی و فعالیت های جاری.

3-3- الزام به تحت پوشش بیمه قراردادن مکان ورزشی،کارکنان و اعضاء استفاده کننده از مکان ورزشی و تمدید به موقع آن .

4-3- تهیه تجهیزات لازم جهت اتصال به اتوماسیون کمیسیون ماده 5 اداره کل ورزش و جوانان استان (حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ دستور العمل)

5-3-شرکت در کلاس های آموزشی وجلسات توجیهی جهت بالابردن سطح آگاهی و الزام به اجرای مصوبات آموزشی.

6-3-رعایت تعرفه های نرخ گذاری و مصوب و نصب آن در باشگاه

7-3-رعایت کلیه قوانین ، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی ادارات کل ورزش و جوانان

8-3-رعایت اصول و نکات بهداشتی و استانداردهای ایمنی مکان و تجهیزات ورزشی.

9-3-ممنوعیت واگذاری امتیاز باشگاه به غیر.

10-3-اخذ تاییدیه ازادارات کل ورزش و جوانان در صورت تغییر مدیر داخلی .

11-3- اقدام به اخذ مجوز در صورت تقاضای فعالیت در رشته های ورزشی جدید با رعایت تشریفات قانونی .

12-3- اقدام به تمدید پروانه بهره برداری دو ماه قبل از اتمام اعتبار آن از طریق اداره کل ورزش و جوانان .

 

ماده 4 : مدیر داخلی

 مدیریت داخلی باشگاه در صورت دارا بودن شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده (9) و بندهای (1)،
(2) و (3) ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت برعهده موسس
یا فرد دیگری است که کتباً به ادارات ورزش و جوانان استانها معرفی و احراز صلاحیت شده باشد،در هر حال دارنده پروانه در قبال وزارت ورزش و جوانان مسئولیت دارد و انتصاب مدیر داخلی باشگاه نافی مسئولیتهای وی نخواهد بود.

 

ماده 5 : شرایط مدیر داخلی

1-5- متدین و دارای التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

2-5- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

3-5- نداشتن هرگونه سابقه سوء در امور سیاسی ، اعتقادی ، اخلاقی و محکومیتهای موثر

4-5- دارا بودن لیسانس علوم ورزشی یا عناوین قهرمانی یا مربیگری در سطح استان.

5-5- دارا بودن کارت پایان خدمت یا هرگونه معافیت از نظام وظیفه (اعم از پزشکی ، تحصیلی و تعهد خدمتی و .....)

6-5- دارا بودن سلامتی و توان انجام مسئولیت های محوله

7-5- دارا بودن کارت بهداشتی و نداشتن هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و بیماریهای مسری

 

 

 

ماده 6 : مدارک مورد نیاز برای متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی  :

1-6- تکمیل فرم های شماره 1 تا 4 ( پیوست دستورالعمل)

2-6- شش قطعه عکس و تصویرکارت ملی

3-6-تصویر شناسنامه

4-6- روزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه در صورتیکه متقاضی تاسیس باشگاه ، شخص حقوقی اعم از شرکت یا موسسه باشد .

5-6- تصویر کارت پایان خدمت یا هرگونه معافیت از نظام وظیفه

6-6- اصل و تصویرفیش های واریزی

7-6-کارت بهداشت ویژه باشگاه هایی که اقدام به عرضه مواد غذایی می نمایند.

8-6-گواهی عدم سوء پیشینه و عدم  اعتیاد (به مواد مخدر و روان گردان)

9-6- ارائه بیمه نامه مسئولیت یا حوادث ورزشی از شرکت بیمه ای معتبر با سقف پوشش تمامی حوادث و خسارات مالی و بدنی در زمان بهره برداری (همچنین بیمه ساختمان باشگاه در قبال آتش سوزی و دیگر حوادث غیرمترقبه، که اختیاری می باشد)

10-6-ارائه مدارک مربیگری افراد معرفی شده

 

ماده 7 : وظایف مدیر داخلی

1-    7-رعایت دقیق شعائر و شئون اسلامی در محیط باشگاه

2-    7-رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل های وزارت ورزش و جوانان

3-    7-نظارت دقیق و مراقبت در حسن انجام امور در محیط باشگاه

4-    7-بکارگیری مربیان صلاحیت دار و معرفی آنان  به ادارات کل ورزش و جوانان

5-    7-رعایت مقررات فنی و حفاظتی جهت استفاده از تأسیسات و وسائل ورزشی .......

6-     7-رعایت اصول بهداشتی محیط باشگاه و تأمین وسائل و کمک های اولیه درمانی و پیش بینی وسایل ایمنی برای جلوگیری از آتش سوزی و سایر حوادث احتمالی

7-    7- در معرض دید عموم قرار دادن کارت مربیگری. (با تایید هیات مربوطه)

 

 

ماده 8 :مراحل دریافت پروانه و نحوه فعالیت متقاضیان

1-    8-اشخاص حقیقی و حقوقی ، متقاضی تأسیس باشگاه ورزشی باید درخواست خود را به انضمام مدارک مربوط و تکمیل فرم تقاضا به اداره ورزش و جوانان حوزه /شهرستان مربوط تسلیم نمایند و رسید دریافت کنند. ( و یا در سامانه الکترونیک کمیسیون ماده 5 معرفی شده از اداره کل مربوطه درخواست خود را به انضمام مدارک مربوطه ثبت و ارسال نمایند )

ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها موظف هستند حداکثر تا 10 روز کاری از تاریخ تسلیم تقاضا ، امکانات معرفی شده توسط متقاضی را مورد بازدید و بررسی قرار دهند ونظریه کتبی هیات مربوطه را اخذ نمایند سپس گزارش دقیقی از ویژگی های مکان معرفی شده و امکانات آن را به ضمیمه درخواست متقاضی و نظریه هیات، برای بررسی و اظهار نظر کمیسیون ماده 5 امور باشگاه های استان ارسال نمایند.

ماده 9 : شرایط مربی باشگاه

9-1-داشتن حداقل کارت مربیگری درجه 3 مورد تأیید فدراسیون  جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 10 :

در صـورت تخـلف باشگاه برابر دستورالعمل رسیـدگی به تخلفـات موسسان ومـدیران داخلی باشگـاه های ورزشی (ابلاغی بشماره 6161/5/ص مورخ 20/3/94 ) برخورد خواهد شد .

* کلیه دستورالعملها و ابلاغیه ها قبل از این دستورالعمل کم لن یکن تلقی می شود .

 

 

این دستورالعمل در جلسه مورخ  23/10/1394  با حضور اعضاء کمیسیون اصلی ماده پنج امورباشگاه های وزارت ورزش وجوانان در10 ماده 58 بند تصویب  و جهت اجراء ابلاغ گردید.

 

مشخصات شخص حقیقی

فرم شماره یک

نام و نام خانوادگی

تاریخ و محل تولد

شماره شناسنامه

محل صدور

میزان تحصیلات

وضعیت تأهل

شغل اصلی

وضعیت خدمت

نام پدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات شخص حقوقی

 

نام شرکت

 

تاریخ تأسیس

شماره ثبت

موضوع شرکت

نوع شرکت

نام کامل مدیرعامل

تاریخ تولد :

متأهل       مجرد

شماره شناسنامه :

محل تولد :

محل صدور :

نام پدر :

میزان تحصیلات :

آدرس محل کار متقاضی:

تلفن :

آدرس محل مورد درخواست :

کدپستی :

نوع مکان مورد درخواست :

ورزشگاه :

آدرس محل سکونت متقاضی :

تلفن :

مشخصات زمین یا ساختمان

 

مساحت

کل زیر بنا

تعداد طبقات

مساحت فضای آزاد

 

 

 

 

مشخصات فضای سرپوشیده احداثی برابر نقشه

 

نوع رشته

طول

عرض

ارتفاع

نوع پوشش کف

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

مشخصات فضای فضای ورزشی روباز احداثی برابر نقشه

 

نوع رشته

طول

عرض

نوع پوشش کف

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

فرم شماره دو

صورت وضعیت                          فرم اطلاعات فردی مربوط به مؤسس                         تاریخ :

مشخصات

نام و نام خانوادگی :                                       نام پدر  :                               شماره شناسنامه :

محل صدور :                                              تاریخ و محل تولد : متأهل            مجرد

میزان تحصیلات :                          رشته تحصیلی :                       تخصص و سابقه ورزشی :

دارای پایان خدمت :                       معافیت :                           معافیت پزشکی :

شغل قبلی :                                          شغل فعلی :

نشانی محل سکونت :

 

 

تلفن :

 

نشانی محل کار :

 

تلفن :

 

نشانی محل مورد تقاضا :

 

 

تلفن :

 

وضعیت اجتماعی

1-    در ضورت دارا بودن سابقه ورزشی و یا فعالیت های مدیریتی ، مربیگری و داوری و .... شرح دهید .

 

 

 

 

 

مشخصات ثبتی :

الف- نوع مالکیت

1-  ملکی                              دارای مالکیت عینی

2-  استیجاری                         دارای مالکیت منفعت

ب مشخصات مالک یا مالکین

نام :                                      نام خانوادگی :                               نام پدر :

شماره شناسنامه :                       محل تولد :                                  محل صدور :

ج- مشخصات ملک

1-    پلاک ثبتی :                                                                             2- مساحت کل :

3-حدود اربعه :

     4-آدرس کامل محل وقوع ملک :

 

...........................................................................................................................................................................................

صحت موارد مندرج در فرم­های تکمیلی مورد تأیید است .

نام و نام خانوادگی :                                                   نام و نام خانوادگی :

مسئول امور باشگاه های استان :                                     مدیرکل ورزش و جوانان استان :

محل امضاء                                                              محل امضاء وزارت ورش و جوانان :

این قسمت توسط کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان تکمیل می شود .

 

 

 

نظریه نهایی :

 

 

 

                                                                                                  امضاء و تاریخ

 

 

 

 

تجهیزات و ..... در سالن مطابق نمونه

فرم شماره سه

سرویس های بهداشتی مطابق نقشه

 


سیستم حرارتی :

وسایل ایمنی :

سیستم برودتی :

گاز شهری :

سیستم تصفیه خانه :

لوله کشی آب :

سیستم تهویه :

چاه آب :

برق اضطراری :

 

 

تعداد دوش :

ابعاد :

تعداد توالت :

ابعاد :

تعداد دستشویی :

ابعاد :

حوضچه کلر :

ابعاد :

تأسیسات جانبی برای نقشه 

 

دفتر :

ابعاد :

اطاق کمک های اولیه

ابعاد :

سونا :

ابعاد :

رختکن

ابعاد :

بوفه :

ابعاد :

انبار :

ابعاد :

کتابخانه :

ابعاد :

نمازخانه :

ابعاد :

اطاق سرایدار:

ابعاد :

اطاق ناجی و مربی :

ابعاد :

                                                                                                محل امضای متقاضی

نظریه کارشناس ورزش :

 

                                                                                           نام و نام خانوادگی و امضاء کارشناس

 

فرم شماره 4

خلاصه وضعیت                          فرم اطلاعات فردی مربوط به مدیر                         تاریخ :

 

مشخصات

نام و نام خانوادگی :                                       نام پدر  :                               شماره شناسنامه :

محل صدور :                                              تاریخ و محل تولد : متأهل            مجرد

میزان تحصیلات :                          رشته تحصیلی :                       تخصص و سابقه ورزشی :

دارای پایان خدمت :          معافیت :               معافیت پزشکی :                     سابقه کار ورزشی :                 سال

شغل قبلی :                                          شغل فعلی :                                  نوع مسئولیت :

 

نشانی محل سکونت :

 

 

تلفن :

نشانی محل کار :

 

 

تلفن :

نشانی محل مورد تقاضا :

 

 

 

تلفن :

وضعیت اجتماعی

1-    در ضورت دارا بودن سابقه ورزشی و یا فعالیت های مدیریتی ، ورزشی و غیر ورزشی شرح دهید .

 

 

 

 

 

1395/04/28 08:00*آرشیو*
 ادامه گزارش تصویری ...

برنامه لیگ شمشیربازی آقایان وبانوان

»

سابریست ها وفلوریست های بانوان در اردو

»

رقابت فلوریست های آقایان و بانوان در هفته نخست اردیبهشت

»

ملی پوشان اسلحه اپه در کرج

»

تسلیت به همکار بزرگوار فدراسیون شمشیربازی

»

تسلیت به همکار بزرگوار فدراسیون شمشیربازی

»

عنوان هفتمی جام جهانی بوداپست برای ایران

»

شاهکار عابدینی در بوداپست

»

مدال برنز جام جهانی مجارستان برسینه مجتبی عابدینی

»

صعود عابدینی به جمع ۱۶ شمشیرباز برتر جهان

»

با شکست قهرمان المپیک عابدینی در جمع ۸ شمشیرباز برتر جهان باشکست قهرمان المپیک عابدینی در جمع ۸شمشیرباز برتر جهان

»

صعود هر۵ سابریست ایران به جدول نهایی

»

كسب مدال ارشمند نقره توسط سابريستهاي ايراني

»

تمجيد كنفدراسيون شمشيربازي آسيا از ايران

»

نايب قهرماني تيم سابر ايران در مسابقات جام جهاني ايتاليا

»

نايب قهرماني تيم سابر ايران در مسابقات جام جهاني ايتاليا

»

صعود گلادياتوهاي ايراني به فينال/ شكست ايتاليا در كشور خود

»

شكست قهرمان المپيك مقابل ايران

»

مدال برنز سابریست های جوان ایران قطعی شد

»

فلوره ایران دهم شد

»

فدراسیون ها و سازمان ها
امگا
خبرگزاری ها
امگا
راهنما
امگا

درباره ما | شرایط استفاده | علائم تجاری | نقشه سایت | ارتباط با ما | حریم خصوصی |


طراحی و پیاده سازی - امگا نرم افزار شفق